دوشنبه, 13 مرداد 1393 ساعت 04:30

Applied Probability

منتشرشده در ریاضی
منتشرشده در هوش مصنوعی
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Computational Optimization, Methods and Algorithms

منتشرشده در هوش مصنوعی