پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Practical RichFaces

منتشرشده در فریم ورک جاوا
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Patterns in Java

منتشرشده در کامپیوتر
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Making Use of Python

منتشرشده در برنامه نویسی
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Information Processing and Biological Systems

منتشرشده در هوش مصنوعی
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

HPC@Green IT

منتشرشده در کامپیوتر
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Data Mining: Concepts, Models and Techniques

منتشرشده در داده کاوی
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Upgrading and Repairing Pcs

منتشرشده در سیستم عامل
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Computer and Information Science 2011

منتشرشده در علوم کامپیوتر
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Pro Hadoop

منتشرشده در هادوپ
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Windows Server Hacks: 100 Industrial-Strength Tips & Tools

منتشرشده در هک