پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Intelligent Systems: A Modern Approach

منتشرشده در هوش مصنوعی
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Statistics and Data Analysis for Financial Engineering

منتشرشده در کامپیوتر
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

A Primer on Scientific Programming With Python

منتشرشده در کامپیوتر
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Towards Intelligent Modeling: Statistical Approximation Theory

منتشرشده در هوش مصنوعی
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Fuzzy Networks for Complex Systems: A Modular Rule Base Approach

منتشرشده در هوش مصنوعی