پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Intelligent Systems: A Modern Approach

منتشرشده در هوش مصنوعی
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Hadoop in Practice

منتشرشده در کامپیوتر
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Large-Scale Parallel Data Mining

منتشرشده در هوش مصنوعی
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Data Mining: Concepts, Models and Techniques

منتشرشده در داده کاوی
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Mining Text Data

منتشرشده در هوش مصنوعی
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Data Mining Methods and Models

منتشرشده در هوش مصنوعی